Lasse Frisk, välkänd keramiker både i Sverige och utomlands. Bosatt och verksam i Ödeshög sedan länge. Han är född 1945 i Nässjö och utbildad bl a på Konstfack i Stockholm 1966-70.

Han har även varit gästprofessor på UNAM College of Art, Mexico City, Colleges of Art in India: Delhi, Calcutta, Ahmedabad, Mumbai samt lärare på Nyckelviksskolan (School of Art), Stockholm, och lektor vid Linköping Universitet.

Under åren 2001-2007 har Lasse Frisk haft separatutställningar bl a på Kulturhuset i Nässjö, Konstfrämjandet i Norrköping, Blås och Knåda i Stockholm, Museo Franz Mayer, Mexico City, Nordic Heritage Museum, Seattle,
USA och Eicher Gallery, New Delhi, Indien. Han har även deltagit i en rad samlingsutställningar världen över.

Lasse Frisk är representerad på bl a Nationalmuseum, Röhsska Museet, Göteborg, Statens Konstråd samt ett flertal länsmuseer.
Offentliga uppdrag bl a fönster i Tomaskyrkan i Linköping, skulptur i marmor och glas på Hälsounversitetet i Linköping, pelare i keramik på Vätternskolan i Motala, ett rostfritt svärd i Vägverkets rondell Rv 50 i Ödeshög.