Nissan Engel är en stor internationellt erkänd konstnär som medverkat i internationella salonger och representerad i flera privata och offentliga samlingar.

Engel har sedan åttiotalets början arbetat med grafik collage och måleri. Musik är ett stort intresse för Engel och att sammanföra bild och musik är en central del av Engels konstnärliga arbete.  Han använder sig gärna av är operan eller symfoniernas uttryck i sin konst. Operan kan framstå som den bästa jämförelsen eftersom, scenografin där ger ett visuellt komplement till musiken. Han stänger in sig i ett rum utan fönster och sitter och lyssnar på musiken i timmar.  ”I mitt rum skapar jag helt utan att någon eller något stör, säger han.”

När musiken först gjorde sitt inträde i Engels konst var det i form av fragment ur notblad som tog plats i collagen. Vid denna tid, säger Engel, handlade det om rent visuell attraktion hos noterna. Men senare kom han att se dem som medel till att skapa visuell musik. Han har gått så långt som att översätta vissa bestämda musikstycken till bild. I de verk som har denna ambition finns alltid ett avsnitt av den översatta musiken med i bilden i form av ett autentiskt notavsnitt. Detta fungerar som tydlig referens till musikverket ifråga.

Ytterst sett är målet för Engel att uppnå harmoni. Att få balans mellan ”… de högre och lägre delar, vilka utgör grunden för den totala stillheten.”