Per Cederbank (f.67) härliga bildkonst uppstår av blandteknik, där grunden ofta utgörs av ett sparsamt figurativt oljemåleri. Men, i processen tillfogas applikationer som t ex textilier, bladguld, och strukturmaterial, och den totala kompositionen blir oerhört effektfull och intressant. Målandet sker i mycket varma och mjuka färger och bygger upp bilder som åskådare ibland beskrivit som ’arkeologiska’ och ’antika’.
I utställningen visar Per dels målningar på duk och papper, men även tavlor som målats direkt på skivor av skiffersten.
Att han även experimenterar med musikkonst framgår i alla hans bilder där gamla nothäften och texter skymtar fram. Därför beskrivs hans tavlor ofta i samma termer som musik – d v s harmoni, klang, komposition och toner. I motiven skymtar ibland figurer och byggnader, som ofta återspeglas i ett framförvarande blankt plan.
Per Cederbank firar nu 25-årsjubileum som konstnär, och ända från den tidiga landskapsperioden och elevtiden hos målaren Arne Fallberg har Cederbank utvecklat en egen bildvärld.
Även om Per hävdar att han ’nu har funnit sin stil’ så ser alla at även denna är i ständig utveckling. (Text: Tom Swales)

per-c-4821 per-c-4820 per-c-4818 per-c-4817