Peter Raners, född 1953, konstnär, verksam i Linköping och i Brasilien. Han är medlem i Associacion Artistas Plasticos, Rio Grande du Norte, Brasil och
även i Muhlviertler Kunstnergilde, Zulow-Gruppe, Österrike.
Han var tidigare styrelsemedlem i ALKA konstnärsförening Linköping och han var ordförande i Konstnärscentrum Östergötland under 3 år. D. house (Centrum för digital konst i Östergötland)
Motiven hämtar han gärna från naturen och målar med en expressiv teknik med stor känsla för färgerna. Färgskalan ger ett exotiskt intryck och färgerna
som turkos, orange, rött och gult är troligen minnesbilder från Raners brasilianska viste. Peter Raners visar upp ett modernt måleri med stort fokus på naturens skiftningar. Hans målningar är fantasieggande och inga ”fotografiska” avbildningar utan han lämnar över upplevelsen till åskådarens egen fantasi.
Peter Raner säger att han försöker fånga naturens olika stämningar. Speciellt i skärgården där landskapet varierar varje minut och det är ofta anledningen till att målningarna oftast blir landskap utan människor. En konstnär i tiden som hittat en egen nisch i sitt motivval.
Peter Raners har haft separatutställningar på en mängd platser både inom och utom Sverige. Bl a i Brasilien, Österrikeoch i Danmark. 1989 hade han
senast en utställning på Konstgalleri Vättern. Han är representerad på Konstmuseet Pinacoteca, Natal, Brasilien (2 st oljemålningar) Secretaria de Agricultura, Natal, Brasilien, Secretaria de Infrastructura, Natal, Brasilien, 5 st. gravyrer i House of Prints, Sao Paolo,Brasilien, Landeskulturzentrum, Linz, Österrike, Juensuu Konstmuseeum, Finland, Svenska Sjömanskyrkan, Skagen,Danmark, Slaka kyrka, Linköping, Waldemarsudde, Stockholm, Östergötlands Läns Landsting, Sparbanken Östergötland samt ett flertal kommuner

peter-raners-652 peter-raners-644