Gebbe Björkmanär född 1945 i Linköping, uppvuxen i Mjölby och idag bosatt i Ödeshög mitt i kultur- och naturlandskapet vid Vättern, Omberg och Tåkern. Yrkesverksam konstnär och illustratör på heltid sedan 1978.
”Min konst är sprungen ur natur och landskap. Där finns mitt liv och min förankring och den vilar på fyra ben – oljemåleriet – akvarellen – teckningen – det grafiska arbetet.

”Jag hämtar mina motiv direkt i naturen men förädlar ofta intrycken så att det slutliga verket blir en produkt av både ett yttre konkret landskap och ett inre känslomässigt landskap. Jag har sällan en ambition att vara helt auten-tisk om det inte gäller en striktare illustrationsuppgift. Mitt måleri är ärligt och allvarligt menat men jag föredrar de positiva signalerna som min omgivning ger.”
Gebbe Björkman är medlem i Nordiska Akvarellsällskapet, Föreningen Svenska Tecknare, Nordiska Tecknare, Illustratörcentrum, Publicistklubben, Nordic Wildlife Art och Ombergsbygdens Kulturarbetarförening.

På uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademien och Nobelstiftelsen utför Gebbe Björkman nobeldiplomen i kemi, fysik respektive ekonomi under åren 2010, 2011 och 2012.

Han har haft ett sjuttiotal separatutställningar på gallerier, konsthallar och museer runtom i landet. Han har även deltagit i åtskilliga samlingsutställningar varav flera jurybedömda. Han har utfört ett tjugotal verk av offentlig karaktär och är representerad i flera kommuner, landsting och museer.
Har mottagit ett tiotal stipendier under åren.

gebbe-bjorkman-1 gebbe-bjorkman-2 gebbe-bjorkman-3 gebbe-bjorkman-4