Coignard uttryckte sig huvudsakligen i olja på duk och karborundumgravyrer, men han arbetade också med glas, brons och keramik. 1968 kom Coignard i kontakt med Henri Goetz som utarbetat karborundumtekniken, med vilken man kunde skapa relief i papper; en teknik som tilltalade honom som också vidareutvecklade konstformen. Hans verk har visats på över 400 utställningar världen över, första utställningen i Sverige hölls på Malmö museum 1956.