”Jag har länge arbetat som konstnär, framför allt i måleri. Olja är det bästa uttrycksmedel. Ja arbetar även med akryl och grafik. Mitt skapande bygger påatt vara närvarande i processen. Det är själva bildbyggandet som är spännande, att hitta balansen och färgspråket – färgerna är viktiga för mig. Ofta handlar det om att försöka fånga något som mynnar ut i halvabstrakta landskap och figurer eller helt abstrakta bilder.
De senaste 10 åren har jag utvecklat mina kunskaper i både smide och betong. Jag formger och tillverkar smycken i smidesjärn. Mitt formspråk är stramt med enkla geometriska former. Med hjälp av eld och hammare försöker jag ta fram det vackra i materialet. Efter borstning och ytbehandling plockar jag smidda detaljer och skapar nya kompositioner.
Under många år har jag arbetat som kursledare inom Medborgarskolan. Kurser i målning, grafik, betong-gjutning samt mosaik.”
Nada Tendzeric

nada_tendzeric_5229 nada_tendzeric_5230 nada_tendzeric_5232 nada_tendzeric_5234 nada_tendzeric_5241 nada_tendzeric_5223